साडी ! : भारदस्त व्यक्तिमत्वाचं प्रतिक

साडी ! : भारदस्त व्यक्तिमत्वाचं प्रतिक

•चतुरस्त्र : मृणाल काशीकर• व्यक्तिमत्व स्त्रीचं – भाग : २ मैत्रिणींनो, मागच्या लेखात आपण ऑफिस किंवा कामाच्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे कपडे वापरु शकतो याची तोंड ओळख करून घेतली. मला त्यापैकी साडीबद्दल थोड अजुन बोलावसं वाटत. आता तुम्ही म्हणाल की यात काय संlगण्यासारख? पण...

10 Feb 2015 / 2 Comments / Read More »

पेहराव असावा व्यक्तिमत्वाचा आदर राखणारा

पेहराव असावा व्यक्तिमत्वाचा आदर राखणारा

•चतुरस्त्र : मृणाल काशीकर• व्यक्तिमत्व स्त्रीचं – भाग : १ रात्रीचे ९ वाजले होते आणि मला पूर्वाचा फोन आला. काही क्षण काळजी वाटली. मी फोन घेतला, पूर्वा घाईघाईने म्हणाली, “सॉरी मॅडम उशिरा फोन केला. पण मला कळत नाहीए की उद्या मी काय ड्रेस...

3 Feb 2015 / No Comment / Read More »

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google